Nagpur Mahajans

Print Friendly
Sl. No: Name & Address Post Name Mobile / E-mail
1 SHRI LOHANA MAHAJAN, NAGPUR President Shri Bharat Vinodrai Thakkar (o) 276-5145
  Shri Loahana Mahajanwadi Marg,   ‘Krishnakunj,  (Res) 279-0790
  Gandhi Bagh,   32, H. B. Town,  
   NAGPUR – 440 008   Old Pardi Naka, (Mo) 09422110022
  Vidharbha   Bhandara Road,  
  Maharashtra   NAGPUR-440 008 e-mail: bharat747@gmail.com
         
    First  Shri Narendra Gokuldas Nagrecha (O) 276-6912
  Phone : 0712-2777013 Vice President 127, Handloom Market,  (Res) 276-5957
      Gandhi Bagh,  
      NAGPUR–440 002 (Mo) 09422103174
         
    Second  Shri Jayantilal Vrajlal Raja (O) 277-8910
    Vice President ‘Mytri Willows’, (Res) 268-3174
      Flat No.402,   
      4th Floor,  (Mo) 09372398007
      Opp. : Empress City, Gandhi Sagar,  
       NAGPUR e-mail: jayantilalraja@yahoo.com
         
    Secretary Shri Nalin Dahyalal Kanabar (O)647-0676
      SRT 12 & 13,  (Res) 257-1068
      Plot No. 52, Kedareshwar Complex,   
      Khare & Tarkunde Nagar, (Mo) 09822221523
      Katol Road,  e-mail: nalinkanabar@gmail.com
      NAGPUR -440 013  
         
    Joint Secretary Shri Vasant Harilal Popat (O) 277-6171
    Balaji Mandir Building,   
    Old Resham Oli, Itwari,  (Mo) 09890911262
    NAGPUR-440 002 e-mail: popatvasant@gmail.com
       
    Joint Secretary Shri Pradeep Gordhandas Rukhiana (O) 276-0916
      14, H. B. Town, Near Old Pardi Naka,  (Res) 268-1575
      Bhandara Road,  (Mo) 09822200702
      NAGPUR-440 008 e-mail: pradiprukhiyana@gmail.com
         
    Treasurer Shri Nitin Manilal Somaiya (O) 267-8668
      B-203, Salshankar Sahnivas,  (Res) 277-3788
      Chitnispura,  (Mo) 09960695518
      Mahal, NAGPUR e-mail: nitin.somaiya@yahoo.com
         

02.